<Back

LOJI RAWATAN KUMBAHAN SERANTAU DAN RANGKAIAN PAIP PEMBENTUNGAN DI PAPAN, DAERAH KINTA, PERAK – PAKEJ 3: OTHER NETWORK (REKA & BINA)

Pembinaan Sebuah Sistem Pembetungan Serantau Yang Akan Memberi Kemudahan Perkhidmatan Pembetungan Yang Lebih Efisyen Kepada Penduduk Di Daerah Kinta, Ipoh, Perak Darul Ridzuan.
Kementerian Air, Tanah & Sumber Asli (Jabatan Perkhidmatan Pembetungan)